Pravila i uslovi korišćenja

Saglasnost sa Uslovima korišćenja

Korišćenjem sistema Ribarnica.com, slažete se i prihvatate određene uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu ‘Uslovi korišćenja’) koji su navedeni u daljem tekstu.


Kopirajt

Ovaj veb sajt je u celosti vlasništvo preduzeća NIMAX d.o.o. Sav softver korišten na sajtu je ekskluzivno projektovan i razvijen za potrebe sistema Ribarnica.com i zaštićen je međunarodnim zakonima koji regulišu tu oblast. Sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe, za kupovinu preko interneta. Izričito nije dozvoljeno korišćenje Servisa radi prodaje proizvoda ili usluga ili za povećanje posećenosti bilo kog drugog sajta u komercijalne svrhe, kao ni preuzimanje rezultata pretraživanja sistema Ribarnica.com, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima. Ukoliko želite da sistem Ribarnica.com upotrebite u komercijalne svrhe ili na drugačiji način nego što je ovde opisano, obratite nam se elektronskom poštom, na adresu: office@ribarnica.com.

Zaštićeno ime
Ribarnica.com je zaštićeno trgovačko ime sistema Ribarnica.com i vlasništvo je preduzeća NIMAX d.o.o. Zabranjeno je korišćenje ovog imena ili znaka od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa sistemom Ribarnica.com. Zabranjeno je i korišćenje imena i znakova koji svojom sličnošću sa imenom i znakom Ribarnica.com mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa sistemom Ribarnica.com ili preduzećem NIMAX d.o.o.

Utisci, fotografije i izjave na sajtu
Bilo kakvi utisci, fotografije ili izjave na sajtu, u delu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje, neekskluzivno su vlasništvo sistema Ribarnica.com i mogu se koristi u reklamne svrhe i prilagođavati prema potrebi. Ukoliko ostavite utisak na sajtu, slažete se i prihvatate da sistem Ribarnica.com može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

Slanje sadržaja

Ribarnica.com nudi mogućnost slanja (upload) tekstova, slika, fotografija, videa, zvukova, muzike ili bilo kog drugog materijala (u daljem tekstu „Sadržaj“) na ili kroz Ribarnica.com. Kada šaljete svoj Sadržaj na Ribarnica.com, saglasni ste da dajete neekskluzivnu, teritorijalno neograničenu, besplatnu i bez naknada dozvolu da koristi, menja, objavljuje i reprodukuje vaš materijal isključivo u svrhu prikazivanja, distribucije i promocije Ribarnica.com, u bilo koje vreme, bez traženja odobrenja i bez vremenskog ograničenja.

Ribarnica.com NEMA vlasništvo ili kopirajt nad Sadržajem koji šaljete. Vi zadržavate puno vlasništvo, i sadržaj možete koristiti za bilo koju namenu. U isto vreme, zadržavamo pravo da nastavimo da koristimo Sadržaj na Ribarnica.com i partnerskim sajtovima i aplikacijama, u skladu sa opisanim pravima. Pri tome, Ribarnica.com ne pretpostavlja prava na prodaju ili distribuciju vašeg Sadržaja trećim stranama bez vaše dozvole.

Saglasni ste i garantujete: (1) da ste vi vlasnik poslatog Sadržaja ili da imate pravo da nam date dozvolu za korišćenje, (2) da Sadržaj i njegova upotreba na ili krozRibarnica.com ne krši bilo koje pravo drugih strana i (3) da slanjem Sadržaja ne kršite bilo koji ugovor između vas i neke treće strane. Saglasni ste da ste odgovorni za sve potražnje trećih strana nastale zbog Sadržaja koji ste poslali.

Ribarnica.com zadržava pravo da odbije objavljivanje ili obriše Sadržaj iz bilo kog razloga, bez prethodne najave.

Zloupotreba Servisa
Ribarnica.com zadržava pravo da uskrati servis korisnicima za koje utvrdi da ga zloupotrebljavaju. Ukoliko se korisnici lažno predstavljaju, šalju lažne narudžbine i slično, Ribarnica.com ima pravo da takve korisnike spreči da dalje koriste sistem Ribarnica.com. Ukoliko želite da prijavite slično ponašanje korisnika, i time unapredite poslovanje sistema Ribarnica.com, molimo Vas da nam se obratite na adresu office@ribarnica.com.

Ograničenje odgovornosti

Vi shvatate i prihvatate da sistem Ribarnica.com može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korišćenje Servisa može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničeno na, neočekivani rezultat ili gubitak podataka. Ribarnica.com ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamerne ili namerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ili performansama sistema Ribarnica.com ili bilo kakvim materijalima ili servisima koje Vam Ribarnica.com nudi. Ograničenje odgovornosti se primenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sistemu Ribarnica.com. Ni pod kojim uslovima Ribarnica.com nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada sistema Ribarnica.com, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

Obaveštenja e-poštom
Ribarnica.com zadržava pravo da Vas kontaktira elektronskom poštom u smislu obaveštavanja o statusu vašeg naloga, vaših narudžbina i povremenih biltena. Ukoliko ne želite da ih primate, možete se odjaviti izmenom svoga naloga ili klikom na link za odjavu po porukama biltena.

Promene Uslova korišćenja
Ribarnica.com zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja s vremena na vreme, promeni cenovnik i promeni sistem Ribarnica.com u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promene na  sistemu Ribarnica.com će biti objavljene na sajtu i sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posetite odeljak Pravila i uslovi korišćenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promenama.

Korišćenjem sistema Ribarnica.com po objavljivanju promena u uslovima korišćenja, vi se slažete i prihvatate sve promene.

Ostalo
Ova Pravila i uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između sistema Ribarnica.com i Vas, kao korisnika, koji se tiču korišćenja sistema Ribarnica.com i zamenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovde nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane sistema Ribarnica.com.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite sistem Ribarnica.com.